Kalite Politakası

Bodrum Beton Toplam Kalite Yönetimi’ni işletmelerde temel bir zorunluluk olarak görmektedir.

Kalite ve verimliliği artırarak,pazar payını genişletmeyi hedefleyen Bodrum Beton,bu amaçla müşteri memnuniyetini sağlamayı,kalite politikasının bir parçası olarak görmektedir.

Çalışanlarının yönetime katılımı ve iletişimin geliştirilmesi gibi konuların üzerinde özellikle durmaktadır.

Bodrum Beton; modern kalite kavramını ve müşteri tatminini ön plana alarak,bu alanda gerekli her türlü yatırım ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerine devam etmektedir.

Vizyonumuz

Kurumsal kimliğimiz ve sermaye yapımız ile sektörde akla ilk gelen marka olmaktır.

  • Yasal mevzuat ve standartlar doğrultusunda müşteri memnuniyeti esas alınmak suretiyle;
  • Müşteri bilincini ve güvenini tesis ederek,
  • Çalışanlarımızın memnuniyetini ve güvenini sağlayarak
  • İstenilen zaman süreci içerisinde, verimli ve ekonomik şekilde
  • İnsana ve çevreye saygılı bir biçimde,
  • Sürekli iyileştirme ve geliştirme doğrultusunda,
  • İş ortakları ve tedarikçilerle karşılıklı faydaya dayalı ilişki içerisinde,
  • Sürekli gelişen bir marka olmak suretiyle sektörde faaliyet göstermektir.
icon png

AR-GE Süreci

Taze betonun kalitesi numune alarak belirlenir.

icon png

Üretim Süreci

Hazır betonun üretim süreci, santral operatörünün üretilecek betonu tanımlayan formülün numarasını belirleyip, bilgisayar sistemini işletmesiyle başlamaktadır.

icon png

Sipariş Süreci

Hazır betonu sipariş vermeden önce, yapınızda ne tür beton kullanılacağını doğru tespit etmeniz gerekir.

icon png

Döküm Süreci

Kalite Kontrol ekibimizle beton dökümünden yüksek verim elde edilmesi için bazı noktalara dikkat ediyoruz …

Hazır Beton Tedariği
Geniş beton santralı ağı, ekipman kapasitesi, tecrübeli personel kadrosu

Bünyesinde: 40 Adet beton mikser 10 Adet beton pompası 4 Santral bölgesi Bölgede ki en hızlı lojistik konumu yıllık 1.000.000 m3 üretim kapasitesi yüksek seviye teknoloji ve arge 10 lastikli loder +20 nitelikli teknik ekibi +80 nitelikli saha ekibi