Taze Betonun

Kalitesini Belirleme

Taze betonun kalitesi numune alarak belirlenir. Bu numunelerin, şantiyede dökülen betonun birebir örneği olduğu onun kalitesini temsil ettiği varsayılır; bu nedenle numune alımı ve korunması, kesinlikle ilgili standartlara uygun olmalıdır. Numunenin şantiyede dökülen betona göre kütlesi az, yüzeyi fazla olduğundan, şantiyedeki betona göre daha çok nem ve ısı kaybına uğrar.

Şantiyede dökülen betonlara ortalama 7 gün bakım (kür) yapılırken, numune betonlara 28 gün boyunca bakım (kür) yapılmaktadır. Çünkü şantiyedeki betonlar 7 günlük kürden sonra kütlece daha büyük olduğu için kurumaktan korunur.

Ancak betona ,şantiyede yeterli kür yapılmazsa, beton dayanım kaybına uğrar. Numune alınırken, numunenin beton harmanının tamamını homojen bir şekilde temsil etmesine dikkat edilmelidir. Alınan numune hemen taşınmamalı ,üzeri ıslak bez veya naylonla örtülerek,1 gün süreyle bekletilmelidir.28 gün kür havuzunda tutulan numunelerle, dışarıda tutulan numuneler arasında, dayanım açısından üç kata varan farklar oluştuğu saptanmıştır.

image
image
25

Yıllık Deneyim İle Testler Yapılır

Betondan Numune Alımıyla İlgili Standartlar

  • TS 500 :Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları Standardı
  • TS EN 206-1 :Beton (Sınıflandırma, Özellikler, Performans, İmalat ve Uygunluk Kriterleri) Standardı
  • TS EN 12350-1 :“Taze Beton Deneyleri-Bölüm 1:Numune Alma”
  • S EN 12390-1 :”Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm 1:Numune Alma ve Numune Kalıplarının Şekil,Boyut ve Diğer Özellikleri”
  • TS EN 12390-2 :”Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm 2:Dayanım Deneylerinde Kullanılacak Numunelerin Hazırlanması ve Kürü”
  • TS EN 12390-3 :”Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm 3:Deney Numunelerinde Basınç Dayanımının Tayini”
  • TS EN 12390-4 :”Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm 4:Basınç Dayanımımı Deney Makinelerinin özellikleri”